Bài tập tuần 1: HTML/CSS cơ bản

Đầu bếp vui tính

Viết một trang dạy nấu món ăn bạn biết nấu.

Yêu cầu:

Có ảnh món ăn, danh sách nguyên liệu, hướng dẫn nấu, có liên kết đến trang chứa thông tin của người viết hướng dẫn. Các tài nguyên về hình ảnh món ăn, hướng dẫn nấu có thể tìm ở một nguồn bất kỳ, phải ghi rõ nguồn ở cuối bài và link tới trang web đó.

Prototype:

exercise.png

H.T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s