Bài tập tuần 2: HTML/CSS nâng cao

Đầu bếp vui tính

Viết một trang dạy nấu ăn.

Yêu cầu:

  • Về nội dung: có ảnh món ăn, danh sách nguyên liệu, hướng dẫn nấu (có video), có liên kết đến trang chứa thông tin của người viết hướng dẫn.
  • Về kỹ thuật: có sử dụng danh sách (có thứ tự hoặc không), bảng, chèn ảnh, link liên kết, video (hoặc audio), sử dụng các thẻ HTML5 để bố cục tài liệu HTML, tự thiết kế giao diện hiển thị bằng cách dùng CSS.

Prototype:

exercise.png

H.T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s