Bài 2 – PHP và mô hình MVC

Mô hình MVC là mô hình được sử dụng rộng rãi nhất trong việc phát triển ứng dụng web. Mặc dù vậy, hiện nay mình thấy rất ít những hướng dẫn thực sự chuẩn và dễ hiểu về mô hình này, do vậy mình sẽ viết một vài chia sẻ về mô hình này. 1. …

Continue reading Bài 2 – PHP và mô hình MVC

Bài 1: PHP căn bản cho lập trình web

Bài này gồm 3 phần chính: PHP core: Giới thiệu về ngôn ngữ PHP. PHP in web development: Ứng dung PHP  trong lập trình web cơ bản. PHP Example: Ví dụ về 1  web viết bằng PHP. I. PHP core 1.1. Basic syntax 1.1.1. Variables & Operators a. Array - Mảng là 1 trong những thứ linh hoạt nhất trong …

Continue reading Bài 1: PHP căn bản cho lập trình web

Bài 1: Làm quen xử lí back-end.

Xây dựng trang web có cấu trúc sau: Yêu cầu: Từ trang Get_info, cho người dùng nhập vào thông tin như trên, submit tới trang Greeting.php, phương thức xử lí truyền dữ liệu do người viết tự định nghĩa. Ràng buộc: Language chỉ có thể là: “en” hoặc “vi”, (hộp select).. Age: điền số, phạm …

Continue reading Bài 1: Làm quen xử lí back-end.

1.2. Javascript cơ bản

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về cú pháp cũng như cấu trúc hoạt động của ngôn ngữ javascript và đã thực hành một số ví dụ đơn giản để thấy được luồng hoạt động của nó như thế nào. Cơ bản gồm những thành phần như là biến, kiểu dữ liệu(lưu trữ …

Continue reading 1.2. Javascript cơ bản

Bài 1.1: Javascript căn bản

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu những thành phần căn bản và cũng được sử dụng nhiều nhất trong JavaScript. JavaScript là một ngôn ngữ hay và ứng dụng vô cùng mạnh mẽ, hy vọng các bạn sẽ làm quen với JavaScript một cách thuận tiện nhất. Mọi thiếu sót mong nhận được …

Continue reading Bài 1.1: Javascript căn bản