Bài 1: Làm quen xử lí back-end.

Xây dựng trang web có cấu trúc sau:

backend1.PNG

Yêu cầu:

 • Từ trang Get_info, cho người dùng nhập vào thông tin như trên, submit tới trang Greeting.php, phương thức xử lí truyền dữ liệu do người viết tự định nghĩa. Ràng buộc:
  • Language chỉ có thể là: “en” hoặc “vi”, (hộp select)..
  • Age: điền số, phạm vi từ 5 đến 25 tuổi.
 • Trang Greeting xử lí như sau:
  • Hiển thị thông tin Name nhận được
  • Class:
   • Tiểu học: tuổi < 10
   • Trung học: 10 <= tuổi < 20
   • Đại học: tuổi >= 20
  • Greeting: dựa vào language
   • En: Hello + Name.
   • Vi: Xin chào + Mr/Mrs + {Name}. (Mr/Mrs dựa vào Gender).

 

Vcttai.

 

 

One thought on “Bài 1: Làm quen xử lí back-end.

 1. Pingback: Những điều cần biết trong lập trình ứng dụng web trên Java – Webbynat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s