[Code sao cho chuẩn] Phần 6 – Đôi khi code tốt nhất là không code gì cả.

Lúc còn trẻ, khi chúng ta mới bắt đầu làm một việc gì đó, chúng ta thường có tâm trạng rất háo hức, bản thân tràn đầy nhiệt huyết. Chúng ta muốn tự mình làm hết tất cả mọi thứ, từ những việc nhỏ nhất cho tới việc lớn nhất, chúng ta muốn làm trọn vẹn quy …

Continue reading [Code sao cho chuẩn] Phần 6 – Đôi khi code tốt nhất là không code gì cả.