Hiểu về HTTPS trong 5 phút

Nhắc tới web, chúng ta không thể không biết tới giao thức HTTP và HTTPS. Chúng ta đều biết HTTP là giao thức để client và server trao đổi dữ liệu với nhau. Điểm yếu của HTTP là những dữ liệu trao đổi được truyền dưới dạng thuần văn bản, dẫn tới bảo mật dữ …

Continue reading Hiểu về HTTPS trong 5 phút