Tận dụng những ngày nghỉ phép của bạn

Ngày phép - theo định nghĩa thì nó là những ngày có trong lịch làm việc của công ty mà bạn được phép được nghỉ ở nhà, và điều quan trọng là bạn vẫn sẽ được công ty trả lương cho những ngày đó. Theo luật lao động chính thức ở Việt Nam thì mỗi …

Continue reading Tận dụng những ngày nghỉ phép của bạn