Đứng trước một sự lựa chọn không chắc chắn!

1. Lần đầu tiên mình có cơ hội kí một hợp đồng lao động chính thức là vào giữa năm 2015, khoảng thời gian vừa học xong Đại học. Sau 2 tháng thực tập không lương, mình được anh sếp gọi vào phòng họp, một bản hợp đồng để sẵn trên bàn, mức lương là …

Continue reading Đứng trước một sự lựa chọn không chắc chắn!