[Angular 2 – Meteor]. 5. Xác thực người dùng trong Angular 2 Meteor.

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Series Angular 2 Meteor, trong bài viết trước về Data Binding chúng ta đã tìm hiểu và nắm được việc tương tác dữ liệu qua lại giữa phần Logic và phần Template trong 1 Component và những khái niệm đó là của Angular, ở …

Continue reading [Angular 2 – Meteor]. 5. Xác thực người dùng trong Angular 2 Meteor.

[Angular 2 – Meteor]. 4. Data Binding, trói buộc dữ liệu giữa Template và code logic trong Component.

Sau khi hoàn thành bài Angular 2 Meteor 3 chúng ta đã biết được cách thức sử dụng Form trong việc quản lý dữ liệu và cả việc Routing cho phép truyền dữ liệu cho Component khác (truyền qua 1 View khác). Bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về việc trói buộc …

Continue reading [Angular 2 – Meteor]. 4. Data Binding, trói buộc dữ liệu giữa Template và code logic trong Component.

[Angular 2 – Meteor]. 3. Quản lý dữ liệu và chuyển trang trong ứng dụng Angular Meteor.

Sau 3 bài viết trước thì chúng ta đã có được những khái niệm cơ bản trong Meteor và cả Angular, và chúng ta đã thao tác đưa dữ liệu từ server đến client. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện điều ngược lại là thực hiện gửi dữ liệu lên từ client …

Continue reading [Angular 2 – Meteor]. 3. Quản lý dữ liệu và chuyển trang trong ứng dụng Angular Meteor.

[Angular 2 – Meteor]. 2. Thao tác và xử lý dữ liệu trong Angular 2 Meteor (sử dụng RxJS – MongoObservable).

Với các ứng dụng thì ngoài việc xây dựng View thì việc còn lại của chúng ta là xử lý logic với dữ liệu, và trong Meteor thuần, chúng ta sẽ phải sử dụng Mongo Collection để tạo các Collection để lưu trữ dữ liệu. Tương tự như bảng dữ liệu trong SQL thì ở …

Continue reading [Angular 2 – Meteor]. 2. Thao tác và xử lý dữ liệu trong Angular 2 Meteor (sử dụng RxJS – MongoObservable).

[Angular 2 – Meteor]. 1. Chuẩn bị môi trường lập trình và áp dụng Angular 2 trong lập trình View.

         Theo như tutorial Angular-Meteor mà chúng ta sẽ bám theo thì trong bài viết này mình sẽ trình bày về 3 mục con đầu tiên là Bootstrapping, Static Template và Dynamic Template. Về Bootstrap thì đây là một khái niệm rất quen thuộc cho những ai đã làm việc với Angular, …

Continue reading [Angular 2 – Meteor]. 1. Chuẩn bị môi trường lập trình và áp dụng Angular 2 trong lập trình View.

[Angular 2 – Meteor]. 0. Tổng quan về Meteor

        Chào các bạn, sau một thời gian không post bài mới về công nghệ thì hôm nay mình quay lại với Meteor và Angular 2. Và bài viết đầu tiên trong series, mình sẽ trình bày tổng quan về Meteor, sự kết hợp của meteor và một số công nghệ khác …

Continue reading [Angular 2 – Meteor]. 0. Tổng quan về Meteor