Bài 3. Kết nối cơ sở dữ liệu với PHP bằng mysqli

1. Tạo Cơ sở dữ liệu Sau khi đã cài MySql, dùng phần mềm SQLyog để truy cập tới CSDL. Nhập tài khoản CSDL cần thao tác để chương trình tạo kết nối. Tới đây, bạn tạo 1 Database mới với tên “db_test” bằng trên giao diện hoặc có thể viết đoạn scripts để khởi …

Continue reading Bài 3. Kết nối cơ sở dữ liệu với PHP bằng mysqli

Bài 2 – PHP và mô hình MVC

Mô hình MVC là mô hình được sử dụng rộng rãi nhất trong việc phát triển ứng dụng web. Mặc dù vậy, hiện nay mình thấy rất ít những hướng dẫn thực sự chuẩn và dễ hiểu về mô hình này, do vậy mình sẽ viết một vài chia sẻ về mô hình này. 1. …

Continue reading Bài 2 – PHP và mô hình MVC

Bài 1: PHP căn bản cho lập trình web

Bài này gồm 3 phần chính: PHP core: Giới thiệu về ngôn ngữ PHP. PHP in web development: Ứng dung PHP  trong lập trình web cơ bản. PHP Example: Ví dụ về 1  web viết bằng PHP. I. PHP core 1.1. Basic syntax 1.1.1. Variables & Operators a. Array - Mảng là 1 trong những thứ linh hoạt nhất trong …

Continue reading Bài 1: PHP căn bản cho lập trình web

1.2. Javascript cơ bản

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về cú pháp cũng như cấu trúc hoạt động của ngôn ngữ javascript và đã thực hành một số ví dụ đơn giản để thấy được luồng hoạt động của nó như thế nào. Cơ bản gồm những thành phần như là biến, kiểu dữ liệu(lưu trữ …

Continue reading 1.2. Javascript cơ bản

Bài 1.1: Javascript căn bản

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu những thành phần căn bản và cũng được sử dụng nhiều nhất trong JavaScript. JavaScript là một ngôn ngữ hay và ứng dụng vô cùng mạnh mẽ, hy vọng các bạn sẽ làm quen với JavaScript một cách thuận tiện nhất. Mọi thiếu sót mong nhận được …

Continue reading Bài 1.1: Javascript căn bản

Bài 2.1: HTML5

I. Mục tiêu: Giới thiệu tổng quan về HTML5; Biết được những thành phần HTML được cập nhật và những thành phần mới trong HTML5; Biết sử dụng một số thành phần HTML5. II. Nội dung: 1. Tổng quan HTML5 HTML5 là chuẩn mới nhất của HTML, nó có các đặc điểm: Cập nhật một …

Continue reading Bài 2.1: HTML5

Bài 1.2: CSS cơ bản

I. Mục tiêu: Biết được khái niệm về CSS, cấu trúc cũng như nguyên lý hoạt động của CSS. Sử dụng được các bộ selector để quy định style cho các thành phần(element) trong một tài liệu html. Sử dụng được các bộ selector để có thể chọn các thành phần(element) và quy định style …

Continue reading Bài 1.2: CSS cơ bản

Bài 1.1: HTML cơ bản

I. Mục tiêu: Nắm được khái niệm HTML. Biết sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính HTML cơ bản. Xây dựng được một trang web đơn giản. II. Nội dung: 1. Giới thiệu: HTML (HyperText Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng để mô tả các tài liệu …

Continue reading Bài 1.1: HTML cơ bản