Nếu bạn muốn học lập trình PHP với Laravel framework.

    Khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó, tốt hơn cả là bạn nên học sử dụng ngôn ngữ đó một cách thuần tuý, tức là học cách xây dựng một ứng dụng cơ bản bằng ngôn ngữ đó mà không dùng thêm bất kì một framework hoặc library nào …

Continue reading Nếu bạn muốn học lập trình PHP với Laravel framework.

Bài 4. Sử dụng template engine trong PHP (Smarty template)

1. Cài đặt Smarty vào project Tạo thư mục để chứa source code thư viện smarty Tải smarty tại trang web: http://www.smarty.net/download Giải nén thư mục vừa tải về, chỉ cần dùng thư mục "libs" Chép mọi thứ trong thư mục "libs" vào DOCUMENT_ROOT\smarty_example\smarty Cấu trúc thư mục của thư mục project như sau: DOCUMENT_ROOT …

Continue reading Bài 4. Sử dụng template engine trong PHP (Smarty template)

Bài 3. Kết nối cơ sở dữ liệu với PHP bằng mysqli

1. Tạo Cơ sở dữ liệu Sau khi đã cài MySql, dùng phần mềm SQLyog để truy cập tới CSDL. Nhập tài khoản CSDL cần thao tác để chương trình tạo kết nối. Tới đây, bạn tạo 1 Database mới với tên “db_test” bằng trên giao diện hoặc có thể viết đoạn scripts để khởi …

Continue reading Bài 3. Kết nối cơ sở dữ liệu với PHP bằng mysqli

Bài 2 – PHP và mô hình MVC

Mô hình MVC là mô hình được sử dụng rộng rãi nhất trong việc phát triển ứng dụng web. Mặc dù vậy, hiện nay mình thấy rất ít những hướng dẫn thực sự chuẩn và dễ hiểu về mô hình này, do vậy mình sẽ viết một vài chia sẻ về mô hình này. 1. …

Continue reading Bài 2 – PHP và mô hình MVC

Bài 1: PHP căn bản cho lập trình web

Bài này gồm 3 phần chính: PHP core: Giới thiệu về ngôn ngữ PHP. PHP in web development: Ứng dung PHP  trong lập trình web cơ bản. PHP Example: Ví dụ về 1  web viết bằng PHP. I. PHP core 1.1. Basic syntax 1.1.1. Variables & Operators a. Array - Mảng là 1 trong những thứ linh hoạt nhất trong …

Continue reading Bài 1: PHP căn bản cho lập trình web