[Code sao cho chuẩn] – Phần 2: Đặt tên biến – việc đơn giản nhưng bạn đã làm đúng?

Không quá khi nói rằng: đặt tên biến là một trong những việc làm mất thời gian nhất khi viết code. Vậy làm thế nào để cải thiện việc này? Chúng ta nên đặt tên biến như thế nào cho phù hợp? Bạn đã từng trải qua việc vò đầu bứt tóc suy nghĩ cả …

Continue reading [Code sao cho chuẩn] – Phần 2: Đặt tên biến – việc đơn giản nhưng bạn đã làm đúng?