Bài 4. Sử dụng template engine trong PHP (Smarty template)

1. Cài đặt Smarty vào project Tạo thư mục để chứa source code thư viện smarty Tải smarty tại trang web: http://www.smarty.net/download Giải nén thư mục vừa tải về, chỉ cần dùng thư mục "libs" Chép mọi thứ trong thư mục "libs" vào DOCUMENT_ROOT\smarty_example\smarty Cấu trúc thư mục của thư mục project như sau: DOCUMENT_ROOT …

Continue reading Bài 4. Sử dụng template engine trong PHP (Smarty template)