Khi nào thì sử dụng Generics trong TypeScript

Trong TypeScript, có một kiểu dữ liệu khá đặc biệt, đó là kiểu generics. Với generic, chúng ta có thể viết ra các hàm / components / modules mà không nhất thiết phải chỉ định rõ kiểu dữ liệu lúc định nghĩa. Khai báo kiểu dữ liệu sẽ được đẩy về lúc sử dụng components …

Continue reading Khi nào thì sử dụng Generics trong TypeScript

[Angular 2 – Meteor]. 0. Tổng quan về Meteor

        Chào các bạn, sau một thời gian không post bài mới về công nghệ thì hôm nay mình quay lại với Meteor và Angular 2. Và bài viết đầu tiên trong series, mình sẽ trình bày tổng quan về Meteor, sự kết hợp của meteor và một số công nghệ khác …

Continue reading [Angular 2 – Meteor]. 0. Tổng quan về Meteor